Kerta.hu

A szervezeti, személyi adatok; a felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek; a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok; a költségvetések, beszámolók és a működéssel kapcsolatos közzétett adatok elérhetők itt.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jogszabályi előírások miatt 2015. szeptember 1. napjától az Úttörő utca új neve Sport utca.

A változással kapcsolatos részletes tájékoztató letölthető innen.

Képviselő-testületi ülés 2015.06.23. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.06.02. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.05.28. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.05.05. jegyzőkönyv

Együttes ülés 2015.05.04. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.04.21. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.03.31. jegyzőkönyv

Együttes ülés 2015.03.17. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.03.09. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.02.24. jegyzőkönyv

Képviselő-testületi ülés 2015.02.10. jegyzőkönyv

Együttes ülés 2015.02.09. jegyzőkönyv

Együttes ülés 2015.01.12. jegyzőkönyv

Kérelem a jövedelmi viszonyoktól függő települési támogatás megállapításához (5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet)

Bejelentés a lakatlan ingatlanok ürítési díj alóli mentességéhez (1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet)

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Térítési díj nyilatkozat

Gyermek étkeztetést igénylő nyilatkozat

Változás bejelentő nyilatkozat gyermek étkeztetést igénylő

Ebbejelentő adatlap

Ebbejelentő lap adatváltozáshoz

Bejelentés desztilálóberendezés tulajdonjogáról

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

Kommunális adó nyomtatvány

Gépjárműadó bevallás nyomtatvány

Működési engedély iránti kérelem nyomtatvány

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés nyomtatvány

Költségmentesség engedélyezéséhez kérelem

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

 

eloforrasbanner1