Kerta.hu

Kérelem a jövedelmi viszonyoktól függő települési támogatás megállapításához (5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet)

Bejelentés a lakatlan ingatlanok ürítési díj alóli mentességéhez (1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet)

Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez

Térítési díj nyilatkozat

Gyermek étkeztetést igénylő nyilatkozat

Változás bejelentő nyilatkozat gyermek étkeztetést igénylő

Ebbejelentő adatlap

Ebbejelentő lap adatváltozáshoz

Bejelentés desztilálóberendezés tulajdonjogáról

Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Bevallás előállított magánfőzött párlat után

Kommunális adó nyomtatvány

Gépjárműadó bevallás nyomtatvány

Működési engedély iránti kérelem nyomtatvány

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés nyomtatvány

Költségmentesség engedélyezéséhez kérelem

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt

 

eloforrasbanner1